رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

دارای ویژگی

پروازهای روسیه به گرجستان متوقف می شود

آخرین پست‌ها

مخالفت کلیسا با مراسم ویژه دگرباشان جنسی

گرجی زبان مادری ملت گرجستان

گرجستان 2019، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعداد گردشگران

توزیع اسکناسهای تقلبی در گرجستان

بیش از 740 دانشجوی ایرانی در گرجستان

موسسه صد هزار تومنی برای دوستی ایران و گرجستان

دستگیری مادر 10 فرزند در گرجستان

رشد بالای تعداد پناهجویان ایرانی و پاسخ منفی دولتها

دستگیری سعید حسین زاده در گرجستان

معترضان گرجستانی به سفیر جمهوری اسلامی چه گفتند؟