رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

دارای ویژگی

مخالفت کلیسا با مراسم ویژه دگرباشان جنسی

آخرین پست‌ها

گرجی زبان مادری ملت گرجستان

گرجستان 2019، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعداد گردشگران

توزیع اسکناسهای تقلبی در گرجستان

بیش از 740 دانشجوی ایرانی در گرجستان

موسسه صد هزار تومنی برای دوستی ایران و گرجستان

دستگیری مادر 10 فرزند در گرجستان

رشد بالای تعداد پناهجویان ایرانی و پاسخ منفی دولتها

دستگیری سعید حسین زاده در گرجستان

معترضان گرجستانی به سفیر جمهوری اسلامی چه گفتند؟

کاروان امید به سوی اروپا