بازدید ماهانه 100 هزار ارمنستانی از گرجستان

سازمان گردشگری ملی گرجستان آمار بازدید کنندگان از این کشور در نه ماهه اول سال جاری میلادی را منتشر کرده است. چهار کشور همسایه گرجستان بیشترین بازدید کننده را به این کشور می فرستند و امار اعلام شده بر اساس کشور مبداء از این قرار است:
ترکیه 1.24 میلیون بازدید کننده
ارمنستان 934.2 هزار بازدید کننده
جمهوری آذربایجان 786.3 هزار
روسیه 595.8 هزار
ترکیه بیشترین بازدید کننده را به گرجستان می فرستد اما با توجه به جمعیت کشور ارمنستان می توان گفت که این کشور در این زمینه پیشتاز است. 934200 بازدید کننده برای نه ماه یعنی بطور متوسط ماهانه بیش از یکصد هزار نفر. البته بیشتر بازدیدکنندگان در فصل تابستان بعنوان گردشگر به گرجستان و بویژه به سواحل این کشور مسافرت می کنند. بسیاری از مردم ارمنستان نیز برای مسافرت به روسیه از گرجستان عبور می کنند که در آمارهای دولت گرجستان بعنوان بازدید کننده از این کشور به ثبت می رسند.

نظرات