افزایش 171 درصدی یارانه

در لایحه بودجه سال 2014 ارمنستان 536.5 میلیون درام یارانه به شرکت راه آهن قفقاز جنوبی SOUTH CAUCASUS RAILWAY اختصاص یافته است. به گزارش نیوز  یارانه این شرکت برای سال 2013 رقم 207.7 میلیون درام بوده است.
هزینه های شرکت راه آهن قفقاز جنوبی از محل فروش بلیط به مسافران و حمل بار تامین می شود اما دولت نیز کمبودهای مالی این شرکت را جبران می کند.

نظرات