جمعیت ارمنستان 2 میلیون نفر است؟

سالنامه آماری سال 2009 که توسط مرکز آمار ارمنستان ArmStat منتشر گردید جمعیت ارمنستان را 3.238.000 نفر اعلام کرد. از آن زمان تاکنون برآوردهایی که در مورد جمعیت این کشور می شود بر پایه این رقم محاسبه می شود و جمعیت ارمنستان بالای سه میلیون نفر براورد می شود. اما مشاهدات شخصی و آمارهای محلی واقعیت دیگری را هم آشکار می کنند.روز بروز روستاها وشهرهای ارمنستان خلوت تر و کم رونق تر می شوند. وقتی که از ایروان خارج می شوید این مسئله را بخوبی می توانید حس کنید.

سپتامبر گذشته سفری کوتاه به شهر الله وردی و مناطق اطراف ان داشتم. چندین بلوک ساختمانی چند طبقه خالی از سکنه در این شهر دیده می شود. باگاراتاش که با وجود بازارچه مشترک مرزی با سدخلو زمانی رونق فراوانی داشت، اکنون جمعیت اندکی را در خود جای داده است. در خیابان اصلی آن شاید به سختی بتوان چند مغازه پراکنده را پیدا کرد که دربهای آنها باز است و برای یافتن رهگذری که بتوان از او سئوالی پرسید، حدود 15 دقیقه در خیابان معطل بودم.
روزنامه هایکاکان ژاماناک مقایسه جالبی انجام میدهد. این روزنامه آمار ملی جمعیت در مورد منطقه قاپان را با آمار بدست آمده از سوی شهرداری مقایسه می کند و تفاوت چشمگیر ان را برملا می سازد. این نشریه می نویسد، اگر این تفاوت آماری را به کل ارمنستان تعمیم بدهیم جمعیت کشور حدود 2 میلیون نفر خواهد بود.

نظرات