یک جامعه شناس: آمار بیکاران ارمنستان 266 هزار نفر

اهارون ادیبکیان جامعه شناس ارمنستانی می گوید که در سال گذشته تنها 9 درصد از بیکاران ثبت نام شده در این کشور توانستند کار پیدا کنند. به گزارش آیسور او این مطلب را در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد. به گفته او در حال حاضر 266 هزار نفر در ارمنستان بیکار هستند، 60 درصد زنان و 20 درصد مردان شغل ندارند.

نظرات