آیسور

ایسور Aysor ( به زبان ارمنی Այսօր) نام یک نشریه ارمنی بود که در پاریس پایتخت فرانسه منتشر می گردید. این نشریه در سال 1950 توسط هوهانس بقوسیان Hovhannes Boghosian و و شاوارش شوهونکیان Shavarsh Sevhonkian به ثبت رسید. ایسور در چاپخانه ای بهمین نام منتشر می شد. این نشریه در سال 1954 توسط مقامات فرانسه توقیف شد.
امروزه ایسور نام یک پایگاه خبری معروف در ارمنستان است. وبسایت ایسور اخبار ارمنستان و جهان را به سه زبان ارمنی، روسی و انگلیسی منتشر می کند.

نظرات