هفته نامه ارمنی

هفته نامه ارمنی Armenian Weekly نشریه ای است بزبان انگلیسی که توسط انجمن هایرنیک منتشر می شود و دفتر آن در ماساچوست امریکا قرار دارد.

لیلی تورسیان Lilly Torosyan نویسنده و کارمند هفته نامه ارمنی است. خانم توروسیان دانشجوی روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه بوستون امریکا است. او در انجمن دانشجویان ارمنی امریکا و نیز سازمان جوانان کلیسای ارمنس در امریکا ACYOA فعال است.

نظرات