جایزه انجمن مطالعات خاورمیانه به کتاب پژوهشگر ترک درباره نسل کشی ارامنه

Թաներ Աքչամ

انجمن مطالعات خاورمیانه MESA دو کتاب را بطور مشترک برنده جایزه کتاب آلبرت حورانی 2013 اعلام کرد.

عنوان کتاب نخست:
The Young Turks' Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire
این کتاب حاصل پژوهشی است درباره نسل کشی ارامنه از انتشارات دانشگاه پرینستون به قلم تانار اكشم Taner Akçam . تانار اکشم جامعه شناس و تاریخدان آلمانی ترک تبار است. او در سال 1959 در شهر اردهان ترکیه متولد شده است. دکتر اکشم یکی از نخستین پژوهشگران ترک است که به موضوع نسل کشی ارامنه پرداخته است و از این رو در ارمنستان احترام فراوانی برای او قائل هستند. خبرگزاری آرمن پرس خبر برنده شده کتاب او را با این عنوان منتشر کرده است: کار تانار اکشم روی نسل کشی ارامنه بهترین کتاب سال ایالات متحده شناخته شد.
عنوان کتاب دیگر: Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zoroastrianism ، این کتاب اثر پاتریشیا کرون پژوهشگر متولد دانمارک است.
جایزه کتاب آلبرت حورانی به افتخار شادروان دکتر آلبرت فادلو حورانی پژوهشگر و تاریخدان بریتانیایی لبنانی تبار نامگذاری شده است.

نظرات