سطح اعتبار گذرنامه ارمنستان

موسسه هنلی و همکاران جدول رتبه بندی جهانی گذرنامه ها را منتشر میکند در سال 2013 این جدول گذرنامه 219 کشور را رتبه بندی کرده است. امتیاز گذرنامه هر کشور بر این اساس تعیین می شود که دارنده آن گذرنامه برای سفر به چند کشور خارجی نیاز به گرفتن ویزا ندارد یا ویزای لازم در سر مرز صادر می شود. بنابراین حداکثر امتیاز ممکن برای گذرنامه هر کشور 218 می باشد. در رتبه بندی سال 2013 گذرنامه سه کشور فنلاند، سوئد و بریتانیا با کسب 173 امتیاز بیشترین اعتبار را دارند.
گذرنامه ارمنستانی در رتبه بندی فوق 55 امتیاز کسب می کند به این معنی که اتباع ارمنستان برای مسافرت به 55 کشور نیازی به درخواست ویزا ندارند. امتیاز گذرنامه کشورهای همسایه ارمنستان نیز از این قرار است: روسیه 95 ، ترکیه 94 ، گرجستان 60 ، جمهوری آذربایجان 56 . گذرنامه ایرانی در میان همسایگان ارمنستان با کسب 40 امتیاز پایین ترین جایگاه را بخود اختصاص داده است.

نظرات