مجوز صادرات عسل به اتحادیه اروپا

دولت ارمنستان مجوز صادرات عسل به اتحادیه اروپا را صادر می کند. دولت ارمنستان شرایط لازم برای صادرات عسل به اتحادیه اروپا را تائید کرد و فرم های مربوط به کیفیت بهداشتی محصول در اختیار صادر کنندگان قرار می گیرد.
به گزارش نیوز ارمنستان در لیست کشورهایی قرار گرفته است که صادرات عسل آن به اتحادیه اروپا از نظر قانون میسر است.

نظرات