دیدار سفیر جمهوری اسلامی با دبیر شورای امنیت ملی

روز چهارشنبه 16 اکتبر جاری محمد رئیسی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان و آرتور باغداساریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان با یکدیگر ملاقات و گفتگو داشتند. خبرگزاری نیوز بدون توضیحی در مورد جزئیات این گفتگو گزارش میدهد که طرفین بر همکاری های امنیتی، اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.

نظرات