آرمن پرس

خبرگزاری آرمن پرس Արմենպրես قدیمی ترین و بزرگترین سازمان خبری در ارمنستان است. آرمن پرس در سال 1918 توسط دولت نخستین جمهوری ارمنستان Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետություն تاسیس شد. در دوران شوروی و از سالهای 1920 تا 1991 آرمن پرس خبرگزاری رسمی ارمنستان بود و تحت کنترل مستقیم حزب کمنیست ارمنستان عمل می کرد.
در حال حاضر دولت ارمنستان از سهامداران خبرگزاری آرمن پرس می باشد و میتوان این خبرگزاری را بازتاب دهنده مواضع دولتی و رسمی نیز تلقی کرد. با این همه بر خلاف روال معمول اغلب خبرگزاری های دولتی، آرمن پرس انتشار مطالب وبسایت خود در رسانه های دیگر را ممنوع کرده است و آن را منوط به داشتن اجازه کتبی از این خبرگزاری نموده است. آرمن پرس حتا امکان راست کلیک کردن در وبسایت خود را نیز بسته است، لابد به خاطر اینکه کپی برداری از مطالب وبسایت را محدود کند.
آرمن پرس بولتنهای مختلفی را منتشر می کند. این خبرگزاری اخبار را به سه زبان ارمنی، روسی و انگلیسی در اختیار عموم قرار می دهد.

نظرات