دو زن مردی مسلح را فراری دادند

در روستایی واقع در منطقه کوتایک سارق مسلح در درگیری با یک مادر و دختر ، پا به فرار گذاشت.
به گزارش نیوز در روستای مرگاشن Մրգաշեն مرد مسلح وارد منزل مادر 46 ساله و دختر 22 ساله اش می شود و با تهدید درخواست پول می کند اما وقتی کار به مشاجره می رسد پا به فرار می گذارد.

مرگاش روستایی در منطقه کوتایک است. مرگاش در زبان ارمنی شهر میوه معنی میدهد.ارمنستان معمولن بعنوان کشوری امن معرفی می شود و گفته می شود که حتا مناطق دور از مرکز نیز از امنیت قابل قبولی برخوردار است. بنظرم حادثه فوق هم این دیدگاه را تائید می کند.

نظرات