راهنمای پناهندگی: وحدت خانواده

فصل سوم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان توضیح می دهد که یک پناهنده چگونه می تواند خانواده خود را به خود ملحق کند.


چگونه می توان به خانواده پیوست
وقتی شما بعنوان پناهنده شناخته شدید، حق دارید به اعضای خانواده تان که در خارج از ارمنستان بسر می برند، بپیوندید. آنان برای پیوستن به شما بایستی به نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی ارمنستان در کشور محل اقامت خودشان مراجعه کنند. برای اعضای خانواده شما مجوز ورود به خاک جمهوری ارمنستان (ویزا) صادر خواهد شد.
اگر در کشور محل اقامت انان نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی ارمنستان وجود ندارد، آنان می توانند به نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی ارمنستان در کشوری که نزدیک کشور آنان می باشد، مراجعه نمایند.

وضعیت اعضای خانواده پناهنده
اعضای خانواده شما در صورتی از سوی سرویس دولتی مهاجرت پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت خواهند کرد که فقط تابعیت کشور شما را داشته باشند.

نظرات