بردگی در ارمنستان

بسیاری از ما ممکن است تصور کنیم که دوران برده داری در جهان به پایان رسیده است اما مطالعات موسسه استرالیایی واک فریWalk Free نشان می دهد که در جهان مدرن نزدیک یه 30 میلیون برده وجود دارد. بردگان به دلیل اسارت در جنگ، ناتوانی در بازپرداخت بدهی، ازدواج اجباری یا استخدام اجباری به عنوان مستخدمان خانگی گرفتار وضعیت بردگی شده و امکان خلاصی از آن را هم ندارند.آنچه که رسیدگی به وضعیت این افراد را دشوارتر می کند این است که اکثر آنان در داخل خانه‌های شخصی، جوامع کوچک و مراکز کار از دید ناظران پنهان هستند و تنها می‌توان از طریق شواهد غیرمستقیم، به وجود آنان پی برد. نیاز به نیروی کار ارزان، باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شده و هر ساله، قاچاقچیان انسان چند هزار نفر را که آرزوی دستیابی به زندگی بهتری را دارند، به  کشورهای ثروتمند منتقل می‌کنند و در شرایطی قرار می‌دهند که با نازل‌ترین دستمزدها، به سنگین‌ترین کارها تن در دهند.
موسسه واک فری تعداد بردگان در کشروهای مختلف جهان را تخمین می زند و شاخصی بنام شاخص بردگی یا شاخص برده داری Global Slavery Index را تعریف می کند و موضوعاتی مانند میزان بدهی، ازدواج اجباری و قاچاق انسان را در محاسبه این شاخص در نظرمی گیرد. در رتبه بندی 2013 شاخص بردگی، کشور هندوستان بیشترین بردگان را در خود جای داده است، بر اساس این گزارش بیش از چهارده میلیون نفر در کشور هندوستان در شرایطی زندگی می کنند که می توان آنها را برده خواند. جدول رتبه بندی کشورها از نظر شاخص بردگی به جمعیت کشورها هم توجه دارد و رتبه ها را بر اساس تعداد بردگان به جمعیت کشور تعیین می کند. بر این اساس کشور موریتانی رتبه 1 را کسب می کند و بیشترین درصد بردگان را در جمعیت خود جای داده است. در میان جمهوری های شوروی سابق کشور مولداوی بدترین وضعیت را دارد و رتبه 5 را به خود اختصاص داده است.
ارمنستان از نظر شاخص برده داری در رتبه 57 قرار می گیرد. در میان همسایگان ارمنستان ایران از همه وضعیت بهتری دارد و در رتبه 103 جای گرفته است. وضعیت گرجستان از همه بدتر است و رتبه 50 را از آن خود کرده است. جمهوری آذربایجان در جایگاه 51 و کشور ترکیه در جایگاه 90 قرار گرفته اند.

نظرات