هنرپیشه معروف ارمنستان در تصادف رانندگی جان باخت

یرواند ینگیباریان هنرپیشه معروف تئاتر و تلویزیون ارمنستان در یک سانحه رانندگی جان باخت. سحرگاه 22 اکتبر هنگام رانندگی اتوموبیل او به علتی نامعلوم از مسیر منحرف می شود و پس از برخورد با یک تیرک واژگون می شود. به گزارش آیسور سرنشین دیگر این اتوموبیل مریم سرگیسیان 34 ساله و شهروند روسیه بود که به بیمارستان منتقل شد و حال او به شدت وخیم است.
دو روز پیش از این سانحه وارتان پتروسیان هنرپیشه معروف دیگر ارمنستان دچار سانحه رانندگی شد.

نظرات