اعتراض به برگزاری کنفرانس نابردباری در ارمنستان

گروهی از فعالان اجتماعی روز 20 اکتبر جاری با حمل پلاکاردهای حاوی شعار در مقابل هتل آرمنیا محل برگزاری کنفرانس مبارزه با نژادپرستی، بیگانه هراسی و نابردباری دست به تجمع اعتراضی زدند. عده ای از معترضان هنگام سخنرانی ادوارد نلبدیان وزیر امور خارجه ارمنستان با در دست داشتن پلاکارد وارد تالار محل برگزاری کنفرانس شدند.

به گزارش نیوز میکائیل دانی یلیان مدیر انجمن هلسینکی و فعال حقوق بشر می گوید که این اقدام برای نشان دادن این نکته به اروپا بود که در ارمنستان عدم تحمل فراگیر است و این کشور حق برگزاری چنین کنفرانسی را ندارد.


نظرات