بیکاری مانع اصلی توسعه ارمنستان است

برنامه توسعه سازمان ملل UNDP در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که فقر و بیکاری مانع اصلی توسعه کشور ارمنستان است.
به گزارش نیوز، برادلی بوستو مدیر هماهنگی برنامه توسعه ساز ملل در ارمنستان روز 24 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعلام مطلب فوق گفت که یافتن راه حل برای این مشکل با دولت ارمنستان است اما این سازمان نیز آماده همکاری می باشد.آقای بوستو در این کنفرانس همچنین خواهان نقش بیشتر زنان در اداره جامعه شد.

نظرات