بیش از سیصد هزار ارمنستانی در روسیه زندگی می کنند

اداره مهاجرت فدرال روسیه آمار تعداد خارجیانی را که در این کشور زندگی می کنند منتشر می سازد. به گزارش نیوز بر اساس آمار این اداره بیش از 300,000 هزار شهروند ارمنستان در کشور روسیه زندگی می کنند. همین منبع گزارش میدهد که در نه ماه اول سال 2013 تعداد 160,000 شهروند ارمنستان از طریق مرز لارس وارد روسیه شدند. مرز زمینی لارس بین کشورهای گرجستان و روسیه قرار گرفته است.
توجه داشته باشید که آمارهای فوق تنها به شهروندان ارمنستان اشاره می کند. جمعیت ارامنه روسیه بسیار بیش از این ارقام است. برخی از آمارهای غیر رسمی جمعیت ارامنه روسیه را بیش از دو میلیون نفر برآورد کرده اند.

نظرات