سقوط کامیون ایرانی به دره ای در جاده سیسیان

روز سه شنبه 29 اکتبر جاری یک کامیون ایرانی در جاده وایک سیسیان به عمق یک دره 100 متری سقوط کرد. خبرگزاری نیوز نام این راننده را مهدی حضرت اوقلی و 29 ساله اعلام کرده است. همین منبع اعلام کرده است که او در بیمارستان است و حال وخیمی دارد.

نظرات