خانه آفتاب تابان با اجرای نخست وزیر

Tigran Sargsyan
قفقازستان - تقریبا همه میدانند که تیگران سرکیسیان Տիգրան Սարգսյան نخست وزیر ارمنستان است اما بسیاری نمیدانند که او یک نوازنده ماهر گیتار هم هست.
یکشنبه 13 اکتبر جاری که مصادف بود با روز جشن شهر گیومری Gyumri تیگران سرکیسیان ساز گیتار را بدست می گیرد و اهنگ فولکلور مشهور و قدیمی خانه آفتاب تابان را می نوازد. به گزارش نیوز نخست وزیر ارمنستان در این روز اطلاع می دهد که برنامه مشخصی در این سال وجود دارد که وزارت فرهنگ ارمنستان به شهر گیومری انتقال یابد.

نظرات