اعتراض حقوقدانان ارمنستان به وزارت دادگستری

کانون وکلای ارمنستان Chamber of Advocates of Armenia به لایحه جدید وزارت دادگستری این کشور اعتراض کرده است. بیانیه اعتراضی این کانون در صفحه فیس بوک آن منتشر شده است. بر اساس این لایحه وکیل های مدافع باید یک پروسه جدید ثبت دولتی را طی کنند و موظف خواهند بود که سالانه 60 هزار درام به دولت پرداخت کنند.
آرا زهرابیان Ara Zohrabyan رئیس کانون وکلای ارمنستان می گوید بر اساس اصل 20 قانون اساسی ارمنستان هر شخصی حق دارد وکیل مدافع داشته باشد و دولت موظف است هزینه ها را پرداخت کند.

نظرات