عدم پرداخت حقوق رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهری

وبسایت ایسور به نقل از نشریه هایکاکان ژاماناک گزارش می دهد که رانندگان شرکت اتوبوس رانی ایروان سه ماه است دستمزد ماهانه خود را دریافت نکرده اند. هنریک ناواساردیان رئیس دپارتمان حمل و نقل شهرداری می گوید که این مشکل ظرف چند روز آینده برطرف خواهد شد.آیسور گزارش میدهد که علت عدم پرداخت دستمزد کاهش تعداد مسافران در ماههای اخیر بوده است که شرکت مزبور را دچار مشکلات مالی نموده است.

نظرات