پرسشهای مکرر پناهجویان و پناهندگان

فصل یازدهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان سوالها و جوابهای معمول برای متقاضیان پناهندگی و پناهندگان را مطرح و پاسخ میدهد.


کدامیک از نهادهای دولتی تقاضای پناهندگی را بررسی می کند؟

سرویس دولتی مهاجرت

در صورت مفقود شدن گواهینامه متقاضی پناهندگی چه کار باید کرد؟

بلادرنگ به ارگانهای مربوطه پلیس جمهوری ارمنستان و سرویس دولتی مهاجرت مراجعه کنید.

در چه حالتی بجای گواهینامه مفقود شده متقاضی پناهندگی، گواهینامه جدید صادر می شود؟

اگر شما گواهینامه متقاضی پناهندگی خودتان را گم کرده اید و در خصوص تقاضای پناهندگی شما تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، به شما گواهینامه جدید متقاضی پناهندگی صادر می شود.

در چه مواردی من باید گواهینامه متقاضی پناهندگی را به سرویس دولتی مهاجرت تحویل بدهم؟

شما باید گواهینامه متقاضی پناهندگی را به سرویس دولتی مهاجرت تحویل دهید اگر که:

1. به شما پناهندگی اعطا شده است

2. تقاضای شما برای کسب پناهندگی بطور نهایی رد شده است

3. شما طی درخواستی، تقاضای خودتان برای کسب پناهندگی در جمهوری ارمنستان را پس می گیرید

4. شما از جمهوری ارمنستان عزیمت می کنید

5. گواهینامه مشمول تعویض با گواهینامه جدید می باشد.

چگونه باید پروانه مسافرتی کنوانسیونی را دریافت نمود؟

جهت دریافت پروانه مسافرتی کنوانسیونی باید موارد ذیل به سرویس دولتی مهاجرت ارائه شوند:

1. درخواست کتبی

2. تصمیم سرویس دولتی مهاجرت در مورد شناختن پناهنده و اعطای پناهندگی

3. دو قطعه عکس رنگی (45 * 35 میلی متر)

در صورت مفقود شدن پروانه مسافرت کنوانسیونی چکار باید کرد؟

در مهلت 10 روزه در این خصوص به سرویس دولتی مهاجرت، پلیس جمهوری ارمنستان و در صورت مفقود شدن پروانه در کشورهای خارجی، به نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی جمهوری ارمنستان اطلاع داده شود.

اطلاعات واصله در طی مصاحبه با من می توانند به اشخاص غیر داده شوند؟

این اطلاعات فقط در صورت موافقت کتبی شما می توانند در اختیار اشخاص غیر قرار گیرند. طبق قانون "مشخصات شخصی" جمهوری ارمنستان، این اطلاعات محرمانه بوده و مشمول انتشار نمی باشد. اخفا ماندن مصاحبه طبق قانون تضمین می شود.

در چه حالتی با من مصاحبه نخواهد شد؟

با شما تنها در صورتی مصاحبه نخواهد شد که اطلاعات کافی برای شناختن شما بعنوان پناهنده وجود دارند.

کدامیک از ارگانها معاینه پزشکی و امور پیشگیری رایگان متقاضیان پناهندگی را انجام میدهد؟

وزارت بهداری جمهوری ارمنستان

من چه موقع حق دارم با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تماس بگیرم؟

شما حق دارید هر موقع که مایل هستید با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تماس بگیرید.

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد چه کارهایی انجام می دهد؟

- جهت نظارت بر اجرای کنوانسیون 1951 ژنو "در خصوص وضعیت پناهندگان" و صورتجلسه آن مورخ سال 1967 با ارگانهای ذیصلاح در امور پناهندگی همکاری می کند.

- در هر زمان از طریق نمایندگان خود می تواند با متقاضیان پناهندگی و پناهندگان مستقر در ارمنستان، منجمله افراد دستگیر یا محبوس، تماس حاصل کند.

- نماینده کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد می تواند در مصاحبه هایی که توسط کارمند سرویس دولتی مهاجرت با متقاضیان پناهندگی انجام می شود، شرکت کند.

- اطلاعات ضروری را جهت تحقق اختیارات در رابطه با پناهندگان و پناهندگی، به سرویس دولتی مهاجرت و سایر ارگانهای دولتی فعال در زمینه مسائل پناهندگی میدهد.

- دوره های دانش افزایی ترتیب می دهد، پیشنهاداتی را برای حل مسائل متقاضیان پناهندگی و پناهندگان و همچنین بهبود مکانیزماهای اجرای قانون  "پناهندگان و پناهندگی" جمهوری ارمنستان ارائه می نماید.

سرویس دولتی مهاجرت در اتخاذ تصمیم در شناختن اینجانب بعنوان پناهنده و اعطای پناهندگی در جمهوری ارمنستان و یا رد آن، چه مواردی را مد نظر قرار می دهد؟

سرویس دولتی مهاجرت بر مبنای اطلاعات موجود در پرونده شخصی شما، اطلاعات بیان شده از سوی شما در طی مصاحبه، اطلاعات موجود در خصوص کشور مبدا شما و همچنین مفهوم قانونی "پناهنده" و اصل عدم استرداد، تصمیم گیری نموده و در صورت لزوم مبانی رد شناختن بعنوان پناهنده و اعطای پناهندگی را اعمال می نماید.

کدامیک از اعضای خانواده پناهنده ای که در جمهوری ارمنستان پناهندگی دریافت کرده است، پناهنده محسوب می شوند و در چه مواردی؟

شوهر (همسر)، فرزند زیر 18 سال و شخص دیگر تحت تکفل پناهنده ای که در جمهوری ارمنستان پناهندگی دریافت کرده است، اگر آنان در جمهوری ارمنستان مشترکا با این پناهنده زندگی می کنند و تابعیت کشور غیر از تابعیت او را ندارند.

"اصل عدم استرداد" یعنی چه؟

"اصل عدم استرداد" بازنگرداندن پناهنده یا متقاضی پناهندگی بهیچوجه به قلمرو کشوری است که جان یا آزادی وی به دلایل نژادی، مذهبی، ملی، تعلق به گروه خاص اجتماعی، دیدگاههای سیاسی یا خشونت فراگیر، تهاجم خارجی، درگیریهای داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر رخدادهای جدی مخل نظم عمومی، میتواند در معرض خطر باشد.

نظرات

 1. من و عشقم میخوایم ازدواج کنیم ولی بدلیل مسائل قومیتی ما من رو تهدید به مرگ کردند من بدون اون نمیتونم زنده بمونم
  خانوادش اون رو به زور دارند شوهر میدند میگه نمیخوام ولی با تعصبات خانوادگی و کتک خوردن مواجه میشه
  واز طرفی منهم از طرف خانواده اون و فامیل های خودم به تهدید به مرگ شدم اگه خودمون رو به ارمنستان برسونیم وازدواج کنیم میتونید از ما حمایت کنید چون اگه برگردیم با مشکلات بدی مواجه میشیم

  پاسخحذف
 2. درود , ایا محکومیت کیفری منتهی به عفو مشروط با شرایطی که شخص میباید هر هفته خودرا به دستگاههای امنیتی معرفی کند ,,بدلیل نگهداری اسلحه جنگی به جهت دیدگاههای سیاسی , کیس مناسبی برای اخذ پناهندگی محسوب میشود ؟ همچنین سوابقی مبنی بر اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل به جهت دیدگاه های سیاسی و نیز درگیری با ارگان های دولتی میتواند کمکی به این موضوع نماید ؟

  پاسخحذف
 3. چرا پاسخ سوال منو نمیدید , برای یکی از دوستانم میخوام سوال کردم

  پاسخحذف

ارسال یک نظر