نماینده داشناکسوتیون در کنفرانس نقش کردها در خاورمیانه نوین

دفتر نمایندگی حزب  صلح و دمکراسی یا ب.د.پ (Peace and Democracy Party (BDP در واشنگتن روز 28 اکتبر جاری کنفرانسی با عنوان «نقش کردها در خاورمیانه نوین» برگزار کرد. صلح و دموکراسی یک حزب سیاسی کردی در کشور ترکیه است. صالح مسلم از این حزب در کنفرانس گفت «هدف ما این است که در غرب کردستان مدلی دموکراتیک به میان آوریم. تمامی تلاش ما در آن راستا است. اگر آمریکا و کشورهای دیگر بخواهند با ما به توافقاتی برسند، برای انجام مذاکرات آماده‌ایم».
به گزارش هفته نامه ارمنی یک هیئت ارمنی نیز در کنفرانس مذکور حضور داشت که در آن هاکوب در خاتچادوریان نماینده حزب فدراسیون انقلابی ارمنی ARF یا داشناکسوتیون Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն قرار داشت. در خاتچادوریان این کنفرانس را فرصتی برای گفتگو و همکاری ارمنستان غربی و کردستان دانست.

نظرات