کمبود تخم مرغ در ارمنستان

روزنامه ژوقوورد (مردم) می نویسد مرغداری ها تولید تخم مرغ را بخاطر گرانی قیمت گاز و برق متوقف کرده اند و مرغها را کشتار می کنند. مرغداری ها باید تخم مرغ را به قیمت 80 تا 90 درام عرضه کنند که به صرفه نخواهد بود.
در حال حاضر در خرده فروشی های ایروان قیمت یک عدد تخم مرخ حدود 70 درام می باشد.

نظرات