پیام تبریک رئیس جمهور ارمنستان به رئیس جمهور ترکیه

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان بمناسبت روز جمهوری Republic Day در ترکیه پیام تبریکی برای عبدالله گل ارسال کرد. این خبر را آیسور به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ارمنستان منتشر کرده است.
گفته می شود روز 29 اکتبر سال 1923 مصطفی کمال اعلام کرد که حکومت ترکیه باید جمهوری باشد و از آن زمان این روز در ترکیه روز جمهوری نامیده می شود.

نظرات