نمایشگاه جواهرات


سومین نمایشگاه بین المللی جواهرات ارمنستان از 28 تا 30 اکتبر در شهر ایروان برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از سوی انجمن جواهرسازان ارمنستان موسوم به اجا AJA برگزار می شود.
آجا اعلام کرده است که در نمایشگاه امسال شرکت کنندگان بیشتری نسبت به سالهای پیش حضور دارند و همچنین حدود یکصد خریدار جواهر از کشورهای روسیه، اوکراین، قزاقستان و غیره در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

نظرات