کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی

سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان کتاچه راهنمایی را برای آگاهی متقاضیان پناهندگی در ارمنستان منتشر کرده است. در ادامه این مطلب مقدمه این کتابچه منتشر می شود. در پستهای بعدی مطالب مندرج در فصلهای مختلف این کتابچه را منتشر خواهم کرد.
ارمنستان با تکیه بر حقوق شناخته شده عمومی بشر و معیارهای مصوب بین المللی و قوانین ملی، به کلیه اشخاص (اعم از مرد،زن و کودک) که بعلت پی گرد و مواردی جان یا آزادی هایشان در معرض خطر جدی می باشد و مجبور به ترک کشور متبوعشان یا کشور محل سکونت دائمی شان شده اند، پناهندگی می دهد (پشتیبانی می کند).
این کتابچه اطلاعاتی با هدف ارائه اطلاعات دقیق،کامل و مبسوط در خصوص تشریفات اعطاء پناهندگی در جمهوری ارمنستان تهیه شده است.همزمان در این کتابچه حقوق اصلی اشخاصی که در ارمنستان پناهنده شناخته شده اند، تشریح می شوند. این کتابچه توسط سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان و با کمک مالی دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تدوین شده است.
سرویس دولتی مهاجرت
وزارت تقسیمات کشوری
جمهوری ارمنستان

نظرات

 1. فصل اول کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان تحت عنوان وضعیت پناهنده و پناهندگی می باشد

  پاسخحذف
 2. فصل دوم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان توضیح می دهد که چگونه می توان از این کشور درخواست پناهندگی کرد

  پاسخحذف
 3. صل سوم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان توضیح می دهد که یک پناهنده چگونه می تواند خانواده خود را به خود ملحق کند.

  پاسخحذف
 4. فصل چهارم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان به موضوعات توقف،سلب و ابطال پناهندگی می پردازد.

  پاسخحذف
 5. فصل پنجم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان به موضوع شکایت و مراحل آن می پردازد.

  پاسخحذف
 6. فصل ششم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان درباره تبعات رد پناهندگی توضیح می دهد.

  پاسخحذف
 7. فصل هفتم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان در مورد تقاضای مجدد برای کسب پناهندگی توضیح می دهد.

  پاسخحذف
 8. فصل هشتم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان مدارک صادره برای متقاضی پناهندگی و پناهنده را معرفی می کند

  پاسخحذف
 9. فصل نهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان شرایط اسکان یافتن در اقامتگاه ویژه را توضیح می دهد.

  پاسخحذف
 10. فصل دهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان درباره کمکهای سازمانهای مختلف به پناهندگان توضیح میدهد.

  پاسخحذف
 11. فصل یازدهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان سوالها و جوابهای معمول برای متقاضیان پناهندگی و پناهندگان را مطرح و پاسخ میدهد.

  پاسخحذف
 12. […] مقررات و مراحل پناهچویی پیشتر مطالب کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان در این وبلاگ منتشر گردید. توجه داشته باشید که از نظر […]

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های پرطرفدار