گمرک ارمنستان مانع ورود شکر اسرائیلی شد

بیش از 50 کیلوگرم شکر با برند سورکازیت که مربوط به یک شرکت اسرائیلی است، اجازه ورود به ارمنستان را دریافت نکرد. این محموله قرار بود از گمرک مرز باگراتاشن به ارمنستان وارد شود.

خبرگزاری نیوز علت منع ورود این محموله به ارمنستان را نتیجه آزمایش اعلام کرده است. این گزارش به نقل از اداره ایمنی غذا وابسته به وزارت کشاورزی اعلام می کند که سطح کادمیم این پودر بالاتر از حد مجاز بوده است.

نظرات