توافقنامه همکاری بین ایروان و مارسی

شهردار دومین شهر پرجمعیت فرانسه، ژان کلود گودن طی یک سفر رسمی از 23 اکتبر به ارمنستان امده است و تا 27 اکتبر در این کشور خواهد بود. شهردار مارسی روز 24 اکتبر در دیدار با تارون مارگاریان شهردار ایروان یک توافقنامه همکاری بین دو شهر را امضاء کرد.
شهرداری های مارسی و ایروان سالها است که با هم همکاری دارند. توافقنامه جدید می تواند به منزله ادامه یا گسترش این همکاری ها باشد.

نظرات