کمک به پناهندگان

فصل دهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان درباره کمکهای سازمانهای مختلف به پناهندگان توضیح میدهد.

نهادهای دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیتهای خود در مسائل مختلف به پناهندگان کمک می کنند:
کمک در تامین محل سکونت
کمک مادی
کمک حقوقی
کمک روانشناسی
کمک اجتماعی
کمک بهداشتی
کمک آموزشی
کمک بازنشستگی

کمک در تامین محل سکونت
دولت وظیفه تامین محل سکونت پناهنده را ندارد. خوابگاههایی تحت تابع سرویس دولتی مهاجرت وجود دارند و در صورت وجود اتاقهای آزاد، می تواند به شما اتاق خوابگاهی اختصاص یابد. کمیسیون فعال در وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان مساله اختصاص اتاق را بررسی و اتاق را اختصاص می دهد.

کمک بهداشتی
در صورتی که شما مسائل مزاجی داشته باشید، می توانید به درمانگاه محل سکونت خودتان مراجعه کنید و در آنها به شما کمک پزشکی سرپایی-درمانگاهی رایگان نشان داده می شود. موسسات بهداری به شما کمک اورژانس رایگان نشان خواهند داد.

کمک اموزشی
نهادهای آموزش عمومی در امر ثبت نام رایگان فرزند شما در مدرسه کمک خواهند کرد. برای کسب تحصیلات عالی، موسسات آموزش عالی این امکان را فراهم خواهند ساخت تا با پرداخت شهریه در رشته مورد تحصیل کنید.

کمک اجتماعی، روانشناسی و حقوقی عمدتا از سوی سازمانهای اجتماعی انجام می شود.

نظرات