سن متوسط ازدواج

به گزارش آیسور بر اساس داده های سال 2012 مرکز آمار ارمنستان سن متوسط ازدواج برای آقایان 29.2 سال و برای خانمها 26.2 سال می باشد. بر اساس این اطلاعات متوسط سن ازدواج در ارمنستان طی سالهای اخیر بالا رفته است. در سال 1990 متوسط سن ازدواج برای پسرها 25.8 سال و برای دخترها 22.8 سال بود.

نظرات