افزایش 58 درصدی در تولید الماس ارمنستان

میزان الماس تولید شده از ژانویه تا سپتامبر سال جاری در ارمنستان به 66 هزار و 958 قیراط رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57.8 درصد افزایش نشان میدهد. به گزارش آرمن پرس میزان تولید جواهرات در دوره مذکور 10.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

نظرات