جشنواره کتاب خوانی

Orange Bookامسال مراسم جشنواره سالانه کتاب خوانی از 1 تا 3 نوامبر در پارک عاشقان یا بوقوسیان برگزار می شود. پارک عاشقان در خیابان مارشال باقرامیان در شهر ایروان قرار گرفته است.
این جشنواره به همت بنیاد جوانان ارمنستان و با حمایت وزارت فرهنگ ارمنستان برگزار می شود. در این فستیوال یک نمایشگاه کتاب در فضای باز برگزار می شود. جوانان هم به ابتکار خود افراد را تشویق به مطالعه و کتابخوانی می کنند. بعضی از جوانان همراه با سبدهای کتاب به محل پارک وارد می شوند و سایرین را به مطالعه دعوت می کنند.

نظرات