پروازهای داخلی در ارمنستان برقرار خواهد شد

گریگوری واردانیان مدیر شرکت هواپیمایی اسکای نت Sky Net امروز به خبرنگاران گفت که این شرکت قصد دارد بین شهرهای ارمنستان پروازهای داخلی برقرار نماید. به گفته او این پروازها بین شهرهای ایروان با گیومری، استپاناوان و قاپان برقرار خواهد شد.
آقای واردانیان همچنین گفت که شرکت او قصد دارد برای تابستان آینده پرواز مستقیم بین ایروان با تبریز، تفلیس و باتومی را برقرار کند.

نظرات