افزایش قیمت دلار

امروز قیمت دلارامریکا  افزایش پیدا کرد. در صرافی های ارمنستان هر دلار 406 درام خریداری می شد و  به قیمت 409 درام فروخته می شد.

نظرات