سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به روسیه

رسانه های ارمنستان خبر می دهند که ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان روز دوشنبه 17 نوامبر جاری به روسیه سفر خواهد کرد.
قرار است آقای نعلبندیان با سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کند.

نظرات