زنان با لباسهای غیر رسمی در پارلمان ارمنستان ظاهر می شوند

نشریه هراپاراک به تازگی نوشته است که تعداد دخترانی که با دامن های کوتاه در پارلمان ارمنستان ظاهر می شوند، افزایش پیدا کرده است. به نوشته این نشریه آنها وظیفه دارند که بویژه در هنگام جلسات در راهروهای پارلمان قدم بزنند و حواس آقایان را پرت کنند. مسئولان پارلمان تاکنون به خانمها تذکر داده اند که مقررات پوشش در پارلمان را رعایت کنند.

نظرات