انتقال دو وزارتخانه به شهر گیومری

روزنامه ژوقوورد گزارش می دهد که وزارت فرهنگ و وزارت ورزش و امور جوانان به شهر گیومری منتقل خواهد شد.بر اساس گزارش این نشریه تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان هنگام دیدار با فرماندار شیراک و شهردار گیومری این موضوع را مطرح کرده است.
پیشتر و هنگام مسافرت نخست وزیر به گیومری انتقال وزارت فرهنگ به شهر گیومری از سوی مطبوعات ارمنستان گزارش شده بود.

نظرات