تبلیغ دخانیات ممنوع می شود

دولت ارمنستان لایحه ممنوعیت تبلیغ سیگار و دخانیات را تایید کرد.بر اساس این لایحه تبلیغ برای فروش دخانیات نیز ممنوع می شود.
تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان از سازمانهای مردم نهاد این کشور خواست که در برابر مسئله استعمال دخانیات و مرگ سالانه هزاران نفر بر اثر آن سکوت نکنند.

نظرات