روزهای فرهنگ اسرائیلی در ارمنستان

نمایندگانی از وزارت دیاسپورای اسرائیل در ارمنستان حضور دارند و در کنسرتهای ویژه روزهای فرهنگ اسرائیلی شرکت می کنند.
به گزارش وزارت فرهنگ گرجستان روز 18 نوامبر جاری کنسرت شادی در سالن نمایش آکادمی ملی گابریل سوندوکیان برگزار می شود.روز 19 نوامبر کنسرت در شهر وانادزور و روز 21 نوامبر در گیومری برگزار می گردد.

نظرات