جشنواره پاییزی درختکاری

در ارمنستان جشنواره پائیزی درخت کاری ماه نوامبر برگزار می شود. امسال شهرداری ایروان اعلام کرده است که از 1 تا 20 نوامبر 20 هزار درخت یا نهال کاشته می شود. شهرداری از کلیه صاحبان کسب و کار نیز خواسته است که در این روزها لااقل یک نهال در محوطه کاری خود بکارند

نظرات