همکاری هسته ای ارمنستان و روسیه

روسیه و ارمنستان توافقنامه ای را در زمینه امنیت هسته ای امضاء خواهند کرد. این توافقنامه به پیشنهاد روسیه بوده است و هدف از آن توسعه سیستم ایمنی در نیروگاه و زیرساختهای هسته ارمنستان اعلام شده است.

نظرات