کمک مالی سامول آلکسانیان به دانش آموزان

Samvel ALEXANYAN

قفقازستان - سامول آلکسانیان سرمایه دار معروف ارمنستان و صاحب فروشگاههای زنجیره ای یروان سیتی Yerevan City اعلام کرده است که به دانش اموزان و دانشجویان موفق کمک مالی خواهد کرد. او می گوید هزینه این کمکهای مالی از محل صرفه جویی در تبلیغات تامین شده است زیرا گروهی برای فروشگاههای او تبلیغات رایگان انجام داده اند.
در ماه اکتبر سال جاری گروههایی با گردهم آیی و تجمعات خیابانی خواستار تحریم فروشگاههای یروان سیتی توسط مردم شدند. این افراد می گفتند که چون سامول آلکسانیان فرد بدنامی است نباید از فروشگاههای او خرید کرد. این گروه ها می گویند که آقا آلکسانیان تجارت برخی از کالاها و بویژه خواربار را در انحصار خود قرار داده است. اینها انصراف کارفور از ورود به بازار ارمنستان را در این ارتباط میدانند.

سامول آلکسانیان اعلام کرده است که میتینگها و برنامه های تبلیغاتی علیه فروشگاههای او در ماه سپتامبر باعث شد که برای این فروشگاهها تبلیغات شود. او می گوید ما 20 میلیون درام برای تبلیغات در نظر گرفته بودیم که با فعالیتهای این گروه این مبلغ صرفه جویی شد و حالا می خواهیم از محل این صرفه جویی به دانش اموزان کمک مالی کنیم. آلکسانیان گفت اگر این گروهها به کار خود ادامه دهند، کمکهای مالی بیشتری برای دانش آموزان در نظر گرفته خواهد شد.

نظرات