دولت شهریه دانشجویان پشت کوهی را پرداخت می کند

از آغاز ژانویه 2014 دولت ارمنستان شهریه دانشجویان از اقشار آسیب پذیر را پرداخت می کند. دانشجویانی که در روستاهای کوهستانی یا مناطق مرزی زندگی می کنند، مشمول این برنامه حمایتی خواهند شد.

به گزارش پانوراما تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان می گوید دسترسی به آموزش کلید حل مشکل فقر است.

 

نظرات