آزار جنسی به دختری در پرواز مسکو به ایروان

جوان 28 ساله،والریک دالاکیان مسافر پرواز مسکو به ایروان در روز 19 نوامبر جاری توسط پلیس ارمنستان در فرودگاه بین المللی ایروان دستگیر شد. گفته می شود که او با دختری که می خواست از دستشویی هواپیما استفاده کند تماس غیر عادی برقرار کرده بود. دالاکیان به اتهام اقدام به تجاوز تحت بازجویی قرار دارد.
اتهامات دیگری نیز متوجه والریکا دالاکیان شده است، اقدامی مشابه علیه یکی از کارکنان زن هواپیما و تلاش برای ورود به کابین ویژه خدمه هواپیما. خلاصه کلام که او نظم عمومی داخل هواپیما را برهم زده بود.
[youtube=http://youtu.be/0xX1RIPTNBg]

نظرات