اپراتور چهارم موبایل هم به بازار ارمنستان وارد می شود

کمیسیون تنظیم خدمات عمومی ارمنستان اعلام کرده است که شرکت یوکام Ucom  مجوز اپراتوری موبایل دریافت کرده است. در حال حاضر سه شرکت اپراتوری موبایل در ارمنستان خدمات ارائه می کنند که عبارتند از: اورنج Orange ، ویواسل Vivacell-MTS و آرمن تل Armentel یا بیلاین Beeline .
به گزارش آرمن پرس مجوز یا لایسنز اعطاء شده به یوکام به قیمت 6.2 میلیارد درام می باشد و اعتبار آن از نوامبر 2013 تا آگوست 2018 می باشد. بر اساس این مجوز شرکت مزبور به 80 درصد از محدوده کشور ارمنستان خدمات موبایل و نیز اینترنت بیسیم ارائه خواهد کرد.
شرکت یو کام در حال حاضر خدمات مربوط به تلفن ثابت و اینترنت را در ارمنستان ارائه می کند. با این خبر انتظار نداشته باشید که از فردا دفاتر این شرکت سیم کارت موبایل عرضه کنند. طبق برنامه پیش بینی شده خدمات مربوط به تلفن همراه از 1 ژانویه 2015 به اجرا در خواهد آمد.

نظرات