مواد منفجره در بانک

دقایقی بعد از ساعت 2 بعد از ظهر امروز  28 نوامبر شعبه کییویان آرتساخ بانک Artsakhbank’s Kievian branch تعطیل شد.وزارت امور اضطراری ارمنستان اعلام کرده است که در ساعت 2:18 تلفنی مبنی بر بمبگذاری در این شعبه بانک دریافت کرده است.خوشبختانه بازرسی ماموران از محل این شعبه نشان داد که هیچ نوع ماده انفجاری در این بانک کار گذاشته نشده بود.
در ارمنستان بانکها روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد ازظهر پذیرای مراجعان هستند. روزهای شنبه و یکشنبه بانکها تعطیل هستند و در این دوره برای استفاده از خدمات بانکی تنها می توان به شعب مخصوصی که از پیش اعلام می شوند یا به فرودگاه بین المللی ایروان مراجعه کرد که در آنجا برخی از بانکها شعبه دایر کرده اند و خدمات شبانه روزی ارائه می دهند.

نظرات