ارمنستان چهارمین کشور نظامی جهان

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز بین المللی بن BICC ارمنستان در جدول رتبه بندی شاخص نظامی گری کشورهای جهان GMI در رتبه چهارم قرار گرفته است. دراین فهرست نام 149 کشور جهان آمده است. سه کشور صدر این فهرست به ترتیب عبارتند از اسرائیل، سنگاپور و روسیه.جمهوری آذربایجان در این رتبه بندی در جایگاه هشتم قرار گرفته است و ایران در جایگاه 28ام.

نظرات